ผลิตภัณฑ์ & บริการ

 • INDUSTRIAL

 • RESIDENTIAL

 • FOOD SERVICE

InSink เครื่องทำน้ำร้อนสำหรับธุรกิจบริการอาหารและเครื่องดื่ม


 • Insink Hot Water Dispensers

  • เหมาะสำหรับธุรกิจโรงแรม ร้านอาหารและเครื่องดื่ม ร้านกาแฟ
  • เครื่องจ่ายน้ำร้อนสำหรับเครื่องดื่มร้อนชา กาแฟ และเป็นส่วนประกอบใน
              การทำอาหารและงานในครัว
  • ออกแบบให้ติดตั้งเข้ากับระบบประปาได้ง่าย ใช้พื้นที่น้อย
  • น้ำร้อนอุณหภูมิคงที่ต่อเนื่อง  สะดวกในการใช้งาน
  • วัสดุทำจากทองเหลืองมีความทนทานสูง
  • ด้วยระบบปิดน้ำร้อนอัตโนมัติ ทำให้ปลอดภัยสำหรับผู้ใช้งาน
  • สามารถปรับตั้งอุณหภูมิน้ำได้อย่างง่ายดาย (160 - 200 ̊F)
  • ทำให้ใช้เวลาในงานเตรียมเครื่องดื่มน้อยลง สะดวกยิ่งขึ้น

  Download Brochure