ผลิตภัณฑ์ & บริการ

 • INDUSTRIAL

 • RESIDENTIAL

 • FOOD SERVICE

Promed Ozone Generators นวัตกรรมเทคโนโลยีการฆ่าเชื้อในอากาศด้วยโอโซน


 • Big Advantages:

  • เหมาะสำหรับ โรงแรม รีสอร์ท  ร้านอาหาร คลินิก  โรงพยาบาล สถานรับเลี้ยงดูแลเด็กเล็ก ฯลฯ
  • ปลอดภัยไร้สารเคมี
  • ใช้งานง่าย น้าหนักเบา
  • สวิทช์เปิด-ปิด พร้อมระบบตั้งเวลาอัตโนมัติ
  • สามารถฆ่าเชื้อไวรัสและเชื้อแบคทีเรียในอากาศได้รวดเร็ว
  • กำจัด กลิ่นอับไม่พึงประสงค์ และมลพิษทางอากาศได้ครอบคลุมหลากหลายชนิด
  • เป็นเทคโนโลยีที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม(ECO friendly)
  • ประสิทธิภาพสูง ด้วยมาตรฐาน ISO9001, ISO13458