นักลงทุนสัมพันธ์

โครงสร้างผู้ถือหุ้น

 
ลำดับ รายชื่อ จำนวนหุ้น % หุ้น
1นาย วิจิตร เตชะเกษม104,943,66618.57
2นาย สิทธวีร์ เกียรติชวนันต์ 20,545,3633.64
3บริษัท คิวบิซึ่ม จำกัด19,281,126
3.41
4นาย อนุโรจน์ เสนีย์ประกรณ์ไกร15,600,0002.76
5นาย ธนพรรจน์ ตันติวัฒนวิจิตร
14,546,5032.57
6นาย อนุโรจน์ เสนีย์ประกรณ์ไกร โดย บริษัทหลักทรัพย์เออีซี จำกัด (มหาชน)11,900,0502.11
7นาย บุรโชติ เตชะเกษม11,841,7582.10
8บริษัท ธนิยะ เรียลเอสเตต จำกัด11,613,6362.05

9นาย มนตรี ประจันพาณิชย์10,881,3431.93

10นาย นพรุจ จินดาสมบัติเจริญ10,000,0001.77
11น.ส. ธนาพา เตชะเกษม9,830,3991.74
12นาย พิสาส์น เตชะเกษม9,484,2091.68
13นาง เจนจิรา เจตนลิน โดย บริษัทหลักทรัพย์เออีซี จำกัด (มหาชน)8,765,8541.55
14นาย จรัล เจตนลิน โดย บริษัทหลักทรัพย์เออีซี จำกัด (มหาชน)8,699,0451.54
15นาย บุรวัฒน์ เตชะเกษม8,569,5901.52
16นาย บุญชัย จิระกรานนท์7,450,0001.32
17บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด6,940,4461.23
18นาย ประสิทธิ์ รักไทยแสนทวี6,750,0001.19
19บริษัท พีพี ไพร์ม จำกัด (มหาชน)6,622,2221.17
20นาย พีรพัศ ลิ้มธรรมมหิศร6,015,0001.06
21นาย พงศภัค จินดาสมบัติเจริญ5,832,0491.03
22นาย วัฒนา สวัสดิ์ทอง5,715,2591.01
23นาย วิวัฒน์ เตพิมลรัตน์5,500,0000.97
24นาย ประพันธุ์ สุวรรณเวช5,424,8360.96
25นาง ศิริวรรณ ยศศักดา5,399,6000.96
26นาง พาณี นราธัศจรรย์5,026,0220.89
27น.ส. ธนพร อิ่มใจ4,457,6080.79
28นาย ฤทธา บุญบำรุงทรัพย์4,389,0000.78
29นาย วิจักษณ์ ธรมธัช4,181,8180.74
30นาย พรหมพล ตรีวิศวเวทย์3,845,2360.68
31นาง สุนทรี ธีรธรรมนิตย์3,822,4000.68
32นาง อารีรัตน์ โชคล้ำบุญ3,755,2740.66
33นาย วรเทพ กุลวราพร3,450,0000.61
34นาย อนุรักษ์ บุญแสวง3,276,0000.58
หมายเหตุ : 
ข้อมูลจากบริษัท ฟิลเตอร์ วิชั่น  จำกัด (มหาชน) ณ วันปิดสมุดทะเบียนล่าสุดเมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2563

เราใช้คุกกี้เพื่อให้แน่ใจว่าเราได้มอบประสบการณ์ที่ดีที่สุดในการใช้งานให้กับคุณ การปิดข้อความนี้ลง จะถือว่าคุณยอมรับ รายละเอียดเพิ่มเติมยอมรับ