Pentek ไส้กรองคาร์บอน GAC Series
GAC-Series-1.jpg
GAC-Series-2.jpg
GAC-Series-3.jpg
GAC-Series-4.jpg
GAC-Series-5.jpg
GAC-Series-1.jpg
GAC-Series-2.jpg
GAC-Series-3.jpg
GAC-Series-4.jpg
GAC-Series-5.jpg
Pentek ไส้กรองคาร์บอน GAC Series
Model : GAC Series
ไส้กรองคาร์บอนสำหรับลดกลิ่นและรสของคลอรีน ออกแบบพิเศษให้เนื้อคาร์บอนมีพื้นผิวสัมผัสกับน้ำสูงทำให้
การปฎิกิริยาการดูดซับคลอรีนได้เป็นอย่างดี น้ำเข้าจะไหลผ่านปลายด้านหนึ่งและไหลผ่านตลอดความยาวของไส้กรองคาร์บอน ก่อนที่จะไหลออกที่ปลายอีกด้าน ภายในกระบอกประกอบด้วยแผ่นกรองที่ช่วยป้องกันผงคาร์บอนขนาดเล็กและตะกอนขนาดเล็กปะปนมากับน้ำผ่านกรอง
APPLICATIONS

ที่อยู่อาศัย และธุรกิจเชิงพาณิชย์และอุตสาหกรรม

FEATURES / BENEFITS
 1. สามารถกรองสภาพน้ำให้ดีขึ้น
 2. ด้วยการออกแบบที่ดีทำให้ดูดซับคลอรีน และ กลิ่นสีรสที่ไม่พึงประสงค์ได้ดีเยี่ยม
 3. ความยาว: 10", 20"
 4. ได้รับการรับรองมาตรฐาน NSF 42
SPECIFICATIONS
 • ตัวกรองสื่อ - ถ่านกัมมันต์
 • ฝาปิดท้าย - พอลิสไตรีน
 • โพสต์ฟิลเตอร์ - ปั่นโพรพิลีน
 • ด้านนอกปลอก - โพลีสไตรีน
 • แผ่นขยายตัว - โพลีโพรไพลีน
 • ปะเก็น - ด้านบน: Buna-N
 • ด้านล่าง: SantopreneTM
 • การให้คะแนนอุณหภูมิ - 40-125 ° F (4.4-51.7 ° C)
DOWNLOAD