เกี่ยวกับเรา
บริษัท ฟิลเตอร์ วิชั่น จำกัด (มหาชน) จดทะเบียนก่อตั้งบริษัทเมื่อปี พ.ศ. 2538 วัตถุประสงค์เพื่อดำเนินธุรกิจธุรกิจนำเข้าและจำหน่ายผลิตภัณฑ์และอุปกรณ์ที่ เกี่ยวข้องกับระบบบำบัดน้ำให้บริสุทธิ์ ด้วยความเชื่อมั่นในแนวคิด “น้ำคือ ปัจจัยพื้นฐานของการดำรงชีวิตของมนุษย์"
เทคโนโลยีระบบน้ำ
เทคโนโลยีระบบน้ำ

ระบบปรับสภาพน้ำสำหรับน้ำดื่มแบ่งออกกว้างๆ ได้เป็นสองกลุ่มคือ point of entry และ point of use โดย point of entry เป็นระบบที่มักติดตั้งหลังมิเตอร์น้ำสำหรับปรับสภาพน้ำทั้งหมดก่อนเข้าสู่อาคาร ส่วน point of use มักเป็นอุปกรณ์ปรับสภาพน้ำสำหรับจุดใช้งานแต่ละจุด

more
ผลิตภัณฑ์
people
บริษัท ฟิลเตอร์ วิชั่น จำกัด (มหาชน)
95 ซอยรามอินทรา 117 ถนนรามอินทรา แขวงมีนบุรี เขตมีนบุรี กรุงเทพมหานคร 10510
call +66 2518 2722  print +66 2518 2723
COPYRIGHT © 2018 บริษัท ฟิลเตอร์ วิชั่น จำกัด (มหาชน) สงวนลิขสิทธิ์