เทคโนโลยีปรับสภาพน้ำ

การลดแบคทีเรียในน้ำ

การกำจัดแบคทีเรียออกจากน้ำสามารถทำได้หลายวิธี ขึ้นอยู่กับคุณภาพของน้ำ ปริมาณของเชื้อแบคทีเรีย หรือข้อจำกัดของการใช้งานต่างๆ ระบบฆ่าเชื้อหลายอย่างเป็นการเติมสารฆ่าเชื้อลงในน้ำ บางวิธีเป็นการกำจัดเชื้อด้วยวิธีทางกายภาพโดยรังสีอัลตราไวโอเลต แต่ละระบบต่างมีข้อดีและข้อจำกัดในการใช้งาน สิ่งสำคัญจึงต้องพิจารณาปัจจัยโดยรอบก่อนตัดสินใจเลือกใช้วิธีการใด การเติมคลอรีนลงในน้ำเป็นวิธีที่ได้รับความนิยม เนื่องจากต้นทุนไม่สูงและใช้งานได้มีประสิทธิภาพ คลอรีนเหล่านี้เมื่อเติมลงสู่น้ำ จะเปลี่ยนเป็นกรดไฮเปอร์คลอรัสและไฮเปอร์คลอไรท์อิออน ซึ่งมีประสิทธิภาพในการกำจัดเชื้อ โดยกรดไฮเปอร์คลอรัสซึ่งเป็นกลางทางไฟฟ้าจะมีฤทธิ์ในการกำจัดเชื้อสูงกว่ามากเมื่อเปรียบเทียบกัน อย่างไรก็ตามการใช้คลอรีนควรคำนึงถึงความปลอดภัยและผลกระทบต่อผู้ใช้ด้วยเช่นกัน การกำจัดเชื้อที่นิยมอีกหนึ่งวิธีคือการใช้โอโซน ซึ่งเป็นสารกำจัดเชื้อตามธรรมชาติ สามารถกำจัดเชื้อแบคทีเรียที่ทนคลอรีนได้อย่างมีประสิทธิภาพ นิยมใช้ทั้งในระบบปรับสภาพน้ำและในอุตสาหกรรมอาหาร เนื่องจากไม่มีสารตกค้างและไม่ก่อให้เกิดผลพลอยได้ที่เป็นอันตราย

การกำจัดเชื้อด้วยรังสีอัลตราไวโอเลตเป็นอีกวิธีหนึ่งที่มีประสิทธิภาพ มีความปลอดภัยในการใช้งาน และต้นทุนไม่สูง น้ำที่ไหลผ่านระบบยูวีจะได้รับการฆ่าเชื้อเมื่อกระทบรังสียูวีในความยาวคลื่นที่ส่งผลต่อ DNA ของแบคทีเรีย ส่งผลให้ไม่สามารถเจริญพันธุ์ต่อไปได้ การใช้งานระบบยูวีให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด พึงคำนึงถึงคุณภาพของน้ำขาเข้าที่ควรผ่านระบบกรองเบื้องต้นเพื่อกำจัดแร่ธาตุและสิ่งปนเปื้อนที่อาจส่งผลต่อประสิทธิภาพของระบบยูวี นอกจากนี้เชื้อแบคทีเรียในน้ำยังสามารถกำจัดออกได้โดยใช้เทคโนโลยีเมมเบรนอย่างเช่น ระบบ Reverse Osmosis ซึ่งเป็นการกรองด้วยเยื่อสังเคราะห์ความละเอียดถึง 0.0001ไมครอน ที่ทำให้สารละลาย สิ่งปนเปื้อน รวมทั้งเชื้อโรค ซึ่งมีขนาดใหญ่กว่า ไม่สามารถเล็ดลอดผ่านเยื่อกรองไปได้

water2

water2
 

water2

สินค้าที่เกี่ยวข้อง
COPYRIGHT © 2018 บริษัท ฟิลเตอร์ วิชั่น จำกัด (มหาชน) สงวนลิขสิทธิ์