Pentek ไส้กรองคาร์บอน CBC Series
CBC-Series-1.jpg
CBC-Series-2.jpg
CBC-Series-3.jpg
CBC-Series-4.jpg
CBC-Series-6.jpg
CBC-Series-1.jpg
CBC-Series-2.jpg
CBC-Series-3.jpg
CBC-Series-4.jpg
CBC-Series-6.jpg
Pentek ไส้กรองคาร์บอน CBC Series
Model : CBC Series
ทางเลือกการกรองที่เหมาะสำหรับ ใช้ในที่อยู่อาศัย และธุรกิจเชิงพาณิชย์และอุตสาหกรรม
ไส้กรอง CBC มีประสิทธิภาพการกรองถึง 85%
สามารถกรองรสชาติ-กลิ่น-สี คลอรีน และสิ่งสกปรกที่ปะปนมากับน้ำ
สามารถลดจำนวนเชื้อ Cryptosporidium, Giardia, Entamoeba และ Toxoplasma Cysts ถึง 99.5%
ได้รับการรับรองมาตรฐาน NSF 42
APPLICATIONS

ที่อยู่อาศัย และธุรกิจเชิงพาณิชย์และอุตสาหกรรม

FEATURES / BENEFITS
 1. สามารถปรับสภาพน้ำให้ดีขึ้น
 2. สามารถลดรสชาติที่ไม่พึงประสงค์ และกลิ่น รสชาติ คลอรีน และกลิ่นและสารปนเปื้อนอื่น ๆ ได้ดี
 3. สามารถกรองสิ่งสกปรกก สารแขวนลอยอนุภาคขนาดเล็กถึง 0.5 ไมครอนได้
 4. ช่วยปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพในการกรองให้ดีขึ้น
 5. ได้รับการรับรองมาตรฐาน NSF 42
SPECIFICATIONS
 • ตัวกรองสื่อ - PAC ที่ไม่มีการผูกมัด
 • ฝาปิดท้าย - โพลีโพรไพลีน
 • ด้านใน / ด้านนอกตัวกรอง - Polyolefin
 • ตาข่าย - โพลีเอทิลีน
 • ปะเก็น - Buna-N
 • อัตราอุณหภูมิที่รองรับ : 40 ° F ถึง 180 ° F (4.4 ° C ถึง 82.2 ° C)
DOWNLOAD
COPYRIGHT © 2018 บริษัท ฟิลเตอร์ วิชั่น จำกัด (มหาชน) สงวนลิขสิทธิ์