IMG_9703.JPG
IMG_97722.jpg
IMG_9806.JPG
IMG_9548.JPG
IMG_9996.JPG
IMG_9964.JPG

23 ธันวาคม 2565 | 1st Trading day KTMS

23 ธันวาคม 2565 | First Trading Day KTMS
@ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
คุณกาญจนา พงศ์พัฒนะเดชา ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เคที เมดิคอล เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) “KTMS” 
พร้อมด้วย นายแพทย์มานิต  ธีระตันติกานนท์  ประธานกรรมการบริษัท รวมทั้งคณะกรรมการและคณะผู้บริหารของบริษัทฯ
ร่วมพิธีเปิดการซื้อขายวันแรกในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (mai) ของ  บริษัท เคที เมดิคอล เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)
ณ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

COPYRIGHT © 2018 บริษัท ฟิลเตอร์ วิชั่น จำกัด (มหาชน) สงวนลิขสิทธิ์