22022563 งานเลี้ยง_๒๐๐๒๒๘_0612.jpg
22022563 งานเลี้ยง_๒๐๐๒๒๘_0610.jpg
22022563 งานเลี้ยง_๒๐๐๒๒๘_0584.jpg
22022563 งานเลี้ยง_๒๐๐๒๒๘_0565.jpg
22022563 งานเลี้ยง_๒๐๐๒๒๘_0498.jpg
22022563 งานเลี้ยง_๒๐๐๒๒๘_0385.jpg
22022563 งานเลี้ยง_๒๐๐๒๒๘_0301.jpg
22022563 งานเลี้ยง_๒๐๐๒๒๘_0266.jpg
220263กีฬาสี(ต่อ)_๒๐๐๒๒๘_0932.jpg
220263กีฬาสี(ต่อ)_๒๐๐๒๒๘_0918.jpg
220263กีฬาสี(ต่อ)_๒๐๐๒๒๘_0878.jpg
220263กีฬาสี(ต่อ)_๒๐๐๒๒๘_0868.jpg
220263กีฬาสี(ต่อ)_๒๐๐๒๒๘_0864.jpg
220263กีฬาสี(ต่อ)_๒๐๐๒๒๘_0860.jpg
220263กีฬาสี(ต่อ)_๒๐๐๒๒๘_0844.jpg
220263กีฬาสี(ต่อ)_๒๐๐๒๒๘_0756.jpg
220263กีฬาสี(ต่อ)_๒๐๐๒๒๘_0708.jpg
220263กีฬาสี(ต่อ)_๒๐๐๒๒๘_0621.jpg
220263กีฬาสี(ต่อ)_๒๐๐๒๒๘_0608.jpg
220263กีฬาสี(ต่อ)_๒๐๐๒๒๘_0344.jpg
220263กีฬาสี(ต่อ)_๒๐๐๒๒๘_0296.jpg
220263กีฬาสี(ต่อ)_๒๐๐๒๒๘_0270.jpg
220263กีฬาสี(ต่อ)_๒๐๐๒๒๘_0256.jpg
220263กีฬาสี(ต่อ)_๒๐๐๒๒๘_0194.jpg
220263กีฬาสี(ต่อ)_๒๐๐๒๒๘_0193.jpg
220263กีฬาสี(ต่อ)_๒๐๐๒๒๘_0190.jpg
220263กีฬาสี(ต่อ)_๒๐๐๒๒๘_0187.jpg
220263กีฬาสี(ต่อ)_๒๐๐๒๒๘_0177.jpg
220263กีฬาสี(ต่อ)_๒๐๐๒๒๘_0173.jpg
220263กีฬาสี(ต่อ)_๒๐๐๒๒๘_0163.jpg
220263กีฬาสี(ต่อ)_๒๐๐๒๒๘_0162.jpg
220263กีฬาสี(ต่อ)_๒๐๐๒๒๘_0146.jpg
220263กีฬาสี(ต่อ)_๒๐๐๒๒๘_0141.jpg
220263กีฬาสี(ต่อ)_๒๐๐๒๒๘_0140.jpg
220263กีฬาสี(ต่อ)_๒๐๐๒๒๘_0127.jpg
220263กีฬาสี(ต่อ)_๒๐๐๒๒๘_0115.jpg

22 กุมภาพันธ์ 2563 | FVC Sport Day & Back to School Night Party 2020

22 / 2 / 2020 
Sport Day & Back to School Night Party 2020
ผ่านไปอย่างสนุกสนาน สำหรับงานเลี้ยงขอบคุณพนักงานและผู้บริหาร บริษัท ฟิลเตอร์ วิชั่น จำกัด (มหาชน) และบริษัทในเครือ ทุกคน
ในความทุ่มเทที่มีให้กับการทำงานตลอดทั้งปีที่ผ่านมา และที่ร่วมแรงร่วมใจกันจัดงาน ทำให้กิจกรรมวันที่ 22 / 2 / 2020 เป็นไปอย่างสนุกและอบอุ่นที่สุด

COPYRIGHT © 2018 บริษัท ฟิลเตอร์ วิชั่น จำกัด (มหาชน) สงวนลิขสิทธิ์