79033556_3265604220148026_6424891124829126656_o.jpg
77348504_3265603956814719_7641957566569775104_o.jpg
77219081_3265603413481440_4474169089824129024_o.jpg
77003510_3265603986814716_6398019034876477440_o.jpg
76722792_3265603993481382_5190753704210333696_o.jpg
74595923_3265604160148032_1951826425715621888_o.jpg

25 พฤศจิกายน 2562 | FVC เติบโตอย่างมีเป้าหมาย ก้าวไปข้างหน้าอย่างยั่งยืน Opportunity Day Quarter 3 / 2019

25 พฤศจิกายน 2562 | FVC เติบโตอย่างมีเป้าหมาย ก้าวไปข้างหน้าอย่างยั่งยืน Opportunity Day Quarter 3 / 2019
เมื่อเวลา 13.00-14.00 น. ที่ผ่าน ทางผู้บริหารของ FVC นำทีมโดย ดร.วิจิตร เตชะเกษม ประธานกรรมการบริหาร แถลงผลการดำเนินงานไตรมาส 3 ปี 2562 ให้กับผู้ถือหุ้น นักลงทุน และสื่อมวลชน ให้ได้รับทราบถึงผลดำเนินงานและการเติบโตของ FVC
ที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย อาคารบี ชั้น 6 ห้อง 603

We Lift Your Life 

COPYRIGHT © 2018 บริษัท ฟิลเตอร์ วิชั่น จำกัด (มหาชน) สงวนลิขสิทธิ์