ผลิตภัณฑ์ & บริการ

 • INDUSTRIAL

 • RESIDENTIAL

 • FOOD SERVICE

Biosure นวัตกรรมการกำจัดเชื้อโรคด้วยน้ำโอโซน


 • Biosure นวัตกรรมการกำจัดเชื้อโรคด้วยน้ำโอโซนสำหรับอุตสาหกรรมบริการ และอุตสาหกรรมอาหารเครื่องดื่ม

  Benefits

  • ใช้กระบวนการผลิตโอโซน iEOG (indirect Electrolytic Ozone Generator) ที่จดสิทธิบัตรสากลทั่วโลก และเทคโนโลยีการสลายตัวแบบเข้มข้นทันที สามารถผลิตน้ำโอโซนสูงกว่า 2.0  ppm มีประสิทธิภาพในการฆ่าเชื้อโรคสูง และทำทันทีที่สัมผัส

  • สัมผัสได้โดยไม่ต้องใช้น้ำร้อนปราศจากการระคายเคือง
  • ขจัดสารปนเปื้อนในพื้นที่เตรียมอาหาร
  • ปลอดสารเคมี(Chemical Free)
  • เทคโนโลยีโอโซนเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม(Eco-friendly)
  • FDA ให้การรับรองว่า น้าโอโซนเป็นสารฆ่าเชื้อที่สามารถใช้สัมผัสอาหารได้โดยตรง
  • สามารถผลิตน้ำโอโซนเข้าสู่ระบบโดยอัตโนมัติ พร้อมสำหรับการฆ่าเชื้อตลอดเวลา ทำให้กำจัดเชื้อโรคภายในน้ำ, ภายในท่อน้ำ และภายในอุปกรณ์ที่ต้องการได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
  • ปลอดภัยต่อผู้ใช้งาน และใช้งานง่าย
  • ไม่มีผลต่อรสชาติอาหาร และไม่มีสารเคมีตกค้าง
  • ลดขั้นตอนงานในการทำความสะอาดและกำจัดเชื้อโรค ทำให้ประหยัดยิ่งขึ้น 
  • ติดตั้งที่จุดติดตั้งของอุปกรณ์ที่ต้องการฆ่าเชื้อได้สะดวก