แ่ตงรูปแล้ว_๑๙๐๖๐๗_0006.jpg
แ่ตงรูปแล้ว_๑๙๐๖๐๗_0008.jpg
แ่ตงรูปแล้ว_๑๙๐๖๐๗_0005.jpg
แ่ตงรูปแล้ว_๑๙๐๖๐๗_0019.jpg
แ่ตงรูปแล้ว_๑๙๐๖๐๗_0004.jpg

30 พฤษภาคม 2562 | สัมมนาวิชาการ INNOVATION FOR SMART HOTEL ยกระดับธุรกิจสู่ HOTEL 4.0" ครั้งที่ 2/2562

เมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 2562 ทีม ฟิลเตอร์วิชั่น ร่วมกับ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จัดงานสัมมนาวิชาการ INNOVATION FOR SMART HOTEL ยกระดับธุรกิจสู่ HOTEL 4.0" ครั้งที่ 2/2562 ที่ห้อง ภูเก็ตแกรนด์บอลรูม 2 ชั้น 2 โรงแรม รอยัล ภูเก็ต ซิตี้ อ.เมือง จ.ภูเก็ต ซึ่งทาง FVC มุ่งเน้นให้ความรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีการควบคุมคุณภาพน้ำ และ ระบบฆ่าเชื้อโรคในระบบน้ำ รวมทั้งนวัตกรรมสีเขียวที่ช่วยลดการใช้พลังงาน รักษ์โลก ไปพัฒนาองค์กร เตรียมความพร้อมในการแข่งขันสำหรับธุรกิจโรงแรมในยุค Thailand 4.0

 

 

COPYRIGHT © 2018 บริษัท ฟิลเตอร์ วิชั่น จำกัด (มหาชน) สงวนลิขสิทธิ์